1,5 millioner arbeidstakere får egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto trer i kraft 1. januar 2021. Dette er en stor og viktig reform innen privat tjenestepensjon, og omfatter rundt 1,5 millioner arbeidstakere. Med egen pensjonskonto vil arbeidstakere få samlet pensjonen sin på én konto, og på denne måten få bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone.  

0