AAP, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd - statistikk

Mye interessant statistikk om arbeidsavklaringspenger, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd.

Her kommer noen få utdrag:

 

Arbeidsavklaringspenger:

34 000 er på AAP i gruppen under 30 år

10 000 i gruppen mellom 30 til 40 år

30 000 i gruppen mellom 40 til 50 år

31 000 i gruppen mellom 50 til 60 år

14 000 i gruppen over 60 år.

Kvinner i flertall i alle gruppene unntatt gruppen over 60 år.

 

Diagnoser:

Psykiske lidelser utgjør 37% av det totale antallet, men blant personer mellom 18-39 år utgjør andelen med psykiske lidelser 62%

Muskel-,skjelett- og bindevevssykdommer utgjør nesten 50% av alle som er uføretrygdet eller på AAP.

 

Uføretrygd:

Pr. september 2021 var det registrert 360 000 mottakere av uføretrygd - dette tilsvarer 10,5 % av befolkningen mellom 18 - 67 år. 

 

Trykk her for mer informasjon

0