Egen pensjonskonto har gitt mer engasjerte arbeidstakere

Over 200 000 arbeidstakere har logget på Norsk Pensjons sider om egen pensjonskonto, og har gjort over 100 000 valg siden egen pensjonskonto trådte i kraft.

0