Foreløpig livstatistikk for 4. kvartal 2020

De oppsparte pensjonspengene for alle arbeidstakere og for tidligere ansatte i privat sektor med innskuddsordninger utgjør nå 373 milliarder kroner. Det er en økning på 10 % siste kvartal, og 18 % sammenlignet med utgangen av 2019.

0