I 2020 sparte nordmenn 2,5 milliarder i IPS

Ordningen for individuell pensjonssparing som ble innført i 2017 er godt mottatt av nordmenn. Nordmenn sparte over 2,5 milliarder kroner i ordningen i 2020, og har nå 9,4 milliarder kroner stående på sine IPS-kontoer. Kvinner sto for 44 prosent av sparingen, noe som er betydelig mer enn for andre langsiktige spareordninger.

0