IKT-sikkerhet og økt risiko for digitale angrep og bedrageri på nettet

Koronasituasjonen har innvirkninger på flere plan. For de som har ansvaret for kritiske systemer, som betalingssystemer, står cybersikkerhet høyt på agendaen. Samtidig vet vi at kriminelle aktører kan se på koronaepidemien som en gylden mulighet. Folk har gjerne oppmerksomheten sin rettet mot mye annet.

0