Kommentarer til Q3 statistikken fra Finans Norge

Markedsstatistikken for tredje kvartal ble presentert 15. november, og som heading i 

pressemeldingen skriver Finans Norge:


Stadig flere over på innskuddspensjon!

Det er vel egentlig å slå inn en åpen dør? Det samme med opplysningen om at innbetalingene til de private

ytelsesordningene har falt 6 prosent det siste året. Innbetaling til innskuddspensjon utgjør nå om lag 70 prosent av 

de samlede innbetalingene til tjenestepensjon i privat sektor.

Mer interessant kanskje at det er en betydelig vekst i pensjonskapitalbevisene, ikke minst fordi denne kapitalen faktisk
kommer i spill når regelverket om Egen pensjonskonto trer i kraft fra neste årsskifte.

Kapitalen i de aktive innskuddsordningene utgjør til sammen 195 milliarder. Men på grunn av høy mobilitet i arbeidslivet i privat sektor,
vokser pensjonskapitalbevisene kraftig. De er nå for første gang over 100 milliarder kroner. En sum som har vokst med 24 prosent bare hittil i år.


Fondskonto
Noe som imidlertid burde vært omtalt i pressemeldingen fra Finans Norge, er den formidable innskuddsveksten i produktet «fondskonto», 

til 7,2 milliarder kroner, som er all time high for dette produktet. Til sammenligning er innskuddene til IPS på 713 mill kroner, altså tiendeparten. 

Det er likevel sistnevnte som blir fremhevet i pressemeldingen.

0