Koronaepidemien fører reiseerstatningene til værs

Reiseerstatningene er rekordhøye på grunn av de mange avbestillingene knyttet til koronaepidemien. Etter første halvår er reiseerstatningene på nesten 1,9 milliarder kroner til sammen, hele 700 millioner kroner mer enn etter samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Rundt halvparten av sakene gjelder avbestillinger.

– Mange har kontaktet forsikringsselskapene for å få erstatning for avlyste og avbrutte reiser, og forsikringsselskapene strekker seg langt for å hjelpe.  Avbestillinger står for økningen med nesten fire ganger så mange saker som på samme tidspunkt i fjor, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Mindre tyveri, sykdom og reiseulykker
Reiseforsikringen gjelder ikke bare i utlandet, men naturlig nok går erstatningene etter sykdom kraftig ned fordi svært få har reist utenlands og blitt syke i utlandet med behandlingsbehov der. Tyverierstatningene går ned med rundt 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Forsikringsselskapene følger nøye med på utviklingen av reiserådene fra Utenriksdepartementet. Spørsmål om hva den enkeltes reiseforsikring dekker må rettes til forsikringsselskapene.

0