Menn får fortsatt mest i alderspensjon – men gapet minker

For ti år siden fikk menn 38 prosent høyere alderspensjon enn kvinner. Nå får mennene utbetalt 27 prosent mer i pensjon. I aldersgruppen 67–69 år er forskjellen mellom menn og kvinner blitt 25 prosentpoeng lavere på ti år.

Blant de eldre pensjonistene er det derimot mindre endring.

– Forskjellen mellom kjønnene kommer i stor grad av at kvinner har hatt lavere lønn og vært mindre
yrkesaktive. I yngre kull har flere kvinner tjent mer til alderspensjon, sier seksjonssjef Ole Christian
Lien i Nav.


Færre nye pensjonister
61.700 personer ble registrert som nye alderspensjonister i 2018. Det er 2 prosent færre enn i 2017.
Nav venter likevel at antallet alderspensjonister kommer til øke i en god del år framover.
Ved utgangen av desember 2018 fikk 937.400 personer alderspensjon. NAVs prognoser viser at tallet
på alderspensjonister vil passere 1 million i 2021.
Høy prisvekst


Utbetalingene til alderspensjonister er satt opp med 5.300 kroner fra 2017 til 2018, noe som er en
økning på 2,3 prosent.
Realverdien av den gjennomsnittlige alderspensjonen har imidlertid gått ned 0,5 prosent dersom man
tar hensyn til prisutviklingen.
– Rekordhøye strømpriser og økte drivstoffpriser som følge av en høyere oljepris har gitt høyere
prisvekst enn forventet i 2018, sier Lien.
Det er ventet høyere lønnsvekst de neste årene, og dermed vil det trolig bli en bedre utvikling i
alderspensjonen de neste årene, ifølge Lien.

0