Ny standard om helse og sikkerhet på arbeidsplassen under COVID-19

Denne standarden samler internasjonal beste praksis for hvordan organisasjoner kan håndtere helse og sikkerhet til ansatte og interessenter under COVID-19-pandemien, og er ment å utfylle eksisterende nasjonalt regelverk og retningslinjer. Standarden er gjort gratis tilgjengelig som en del av standardiseringens innsats mot COVID-19-pandemien. 

(Standard ISOPAS_45005_2020)

0