Nytt Grunnbeløp (G)

Da er pensjonistoppgjøret klart!• Ny «G» pr 01.05.2019 er kr. 99 858 – det er en økning på 3,07 %


• Gjennomsnittlig grunnbeløp øker med 3,2 % (som frontfagene)


  • Gjennomsnitt 2018 lik kr 95 800
  • Gjennomsnitt 2019 lik kr 98 866

• Alderspensjon under utbetaling øker med 2,3 %
0