Rekordmye forsikringssvindel avslørt

Mer forsikringssvindel enn noen gang er avdekket de første månedene av 2019. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge.

Etter de første tre månedene i år er svindel for nesten 100 millioner kroner avslørt, mot rundt 70 millioner kroner etter samme periode i fjor. Tallene gjelder de alvorligste sakene der det samtidig er brudd på forsikringsavtaleloven. De siste årene har det blitt avdekket svindel for flere hundre millioner kroner i året. Samtidig er mørketallene store.


Høye svindelbeløp i uføresaker

De største beløpene gjelder svindel med syke- og uføreforsikringer. Det er forsikringsselskapene selv som avslører de fleste svindlerne. 

De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

– I noen av disse sakene er det uredelige kunder som forsøker å lure til seg flere millioner kroner. De som står bak dette svindler fellesskapet. 

Samtidig er det viktig å presisere at de aller fleste kundene er ærlige, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.


De fleste sakene dreier seg om skadeforsikring, men de største beløpene gjelder svindel med uføreforsikringer. Siden syke- og uføreforsikringer ofte gjelder utbetalinger over flere år,

er beløpene gjerne svært høye i disse sakene. Gjennomsnittlig svindelbeløp er 1,4 millioner kroner.

For skadeforsikring, er snittet på 155.000 kroner. Dette er saker der det svindles med for eksempel reise, bil eller innboforsikring.

– Noen ganger meldes saker inn til forsikringsselskapene som er fiktive, eller oppdiktet. Andre saker handler om å plusse på ekstra, eller arrangere en skade, sier Neverdal.

Flere menn enn kvinner
Forsikringssvindlerne finnes i alle aldersgrupper og samfunnslag. Aldersgruppen 20 til 30 år er gruppen som hovedsakelig utfører svindel på reise og med personbil. 

Når det gjelder syke- og uføreforsikring, er det 30 til 40– åringene som står for de fleste tilfellene.

Totalt sett avsløres flere menn enn kvinner som forsikringssvindlere, og menn står tradisjonelt for de største beløpene.

Når det gjelder uføreforsikring, var det de første månedene i år likevel flest kvinner som ble avslørt som svindlere.


KLIKK HER i dag for en kostnadsfri gjennomgang av din bedrifts dekning for deg selv og dine ansatte.

0