Resultatet er oppsiktsvekkende

En ny rapport, utarbeidet av Pensjonistforbundet med bistand av aktuarfirmaet Lillevold & Partners, viser at pensjonskunder med fripoliser har et 

oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men ni milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, ifølge en pressemelding fra Pensjonistforbundet.

Hvis ikke reglene forandres, vil beløpet i de neste årene kunne bli tre ganger så stort og kundene blir fratatt 10 prosent økning av årlig pensjon, heter det.

– Resultatet av våre undersøkelser er oppsiktsvekkende. Jeg tror at de fleste går ut fra at kundenes overskudd som er oppsamlet i såkalte tilleggsavsetninger, 

vil bli utbetalt i form av økt pensjon. Reglene for omdanning av slike avsetninger til pensjon medfører imidlertid så stor forsinkelse av utbetalingene 

at kundene ikke får pengene sine før det er for sent.


– Rapporten viser at når en pensjonist er 85 år, er i beste fall bare 15 prosent blitt utbetalt, sier Thorstein Øverland i meldingen, som har skrevet rapporten.


Hva skjer med pengene som står igjen?

– Livselskapene fører ubenyttede tilleggsavsetninger som inntekt, og får dermed større overskudd. Det mest sannsynlige er at overskuddet benyttes til nye tilleggsavsetninger, slik at pengene fortsatt blir stående i livselskapet, sier Øverland.

0