Skatteetaten overtar tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon

Fra 1. juni 2021 blir Skatteetaten ansvarlig for å føre tilsyn med at arbeidsgivere i privat sektor overholder sin plikt til å opprette obligatorisk
tjenestepensjonssparing.

0