Skyhøye vannskadeerstatninger hittil i år

Mange vannskader i boliger og hytter førte til svært store utbetalinger fra forsikringsselskapene i vinter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene er på nesten 1,2 milliarder kroner, en økning på hele 58 prosent etter første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. 

0