FORSIKRING VED BILLEJE BUDGET

VÆR FORSIKRET TIL EN TRYG BILTUR

For at du kan være så godt beskyttet som muligt, når du lejer bil, tilbyder vi et antal forsikringer, som gør din køretur mere tryg. En velvalgt forsikringsbeskyttelse sænker dine omkostninger og giver dig ekstra hjælp, hvis ulykken skulle ske.

Mindsk dine omkostninger, hvis noget skulle ske

En udlejningsbil har bilskadeforsikring præcis ligesom privatbiler. Forskellen er, at selvrisikoen på en lejebil er betydeligt højere. I visse tilfælde helt op til bilens værdi. Med forsikringen Selvrisikoreduktion kollision (CDI) reducerer du dine omkostninger ved et sammenstød.

Omkostninger ved tyveri eller vandalisering af lejebilen er ikke omfattet af bilskadeforsikringen og har derfor en egen selvrisiko. Med forsikringen Selvrisikoreduktion tyveri (TPI) reducerer du dine omkostninger, hvis bilen stjæles eller vandaliseres.

Fjern selvrisikoen

Fjern selvrisikoen (SCDI og STPI)

Selvrisikofjernelse (SCDI og STPI) er en tilvalgsforsikring, som helt fjerner dine omkostninger ved skade på lejebilen. For at selvrisikofjernelsen skal gælde skal de generelle udlejningsvilkår følges.

Assistance (RSN)

Forsikringen dækker udgifter til bjærgning og assistance af køretøjet ved skade, fast kørsel, inde låst nøgle og fejltankning.

Glasforsikring (LI)

Glasforsikringen dækker erstatning af køretøjets glasruder ved skade på grund af pludselig ydre påvirkning. Gælder også for glasset i taget.

Beskyttelse af dig, dine passagerer og jeres ejendele

PAI

Ulykkesforsikringen (PAI) dækker lejer og passagerer, som rejser med navngiven chauffør, i tilfælde af invaliditet eller død.

Forsikringen gælder ved trafikulykke og giver erstatning for permanente skader og behandlingsudgifter til læge med forsikringssum kr 10.000,-kroner og til tandlæge efter regning.

Invaliditetserstatning er max 1.000.000 kroner. Dødsfaldserstatning er max 120.000 kroner

Super PAI

Bagageforsikring

Udover at være dækket av PAI, så dækker forsikringen skade på egen bagage og gods der tilhører andre, forårsaget af trafikuheld eller som er et resultat af inbrud i køretøjet. Ved tyveri forårsaget af inbrud gælder forsikringen kun fra aflåst bagage- / lastrum.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk i henhold til loven og er omfattet i alle lejepriser. Grænsen for ansvarsforsikringens beløb pr. ulykkestilfælde ved personskade eller dødsfald er op til 121.000.000 kr., og pr. ulykkestilfælde for tingsskade op til 24.000.000 kr. Motorkøretøjsforsikringen dækker skader på passagerer og tredjepart, men ikke fører. Forsikringen dækker ikke lejerens ejendom, og dækker heller ikke skader på et påmonteret køretøj på lejebilen, såsom en campingvogn eller trailer.

Tryg er totalleverandør af skadesforsikringer til privatpersoner og virksomheder i Skandinavien. Med Trygg-Hansa i Sverige og Tryg i Danmark og Norge er vi et af Skandinaviens største forsikringsselskaber.