BESKYTT DEG MED VÅRE FORSIKRINGER

Budget kan tilby deg forsikringsdekning fra Tryg Forsikring som gjør turen tryggere når du leier en bil. Vi tilbyr flere forsikringsdekninger som senker kostnadene for deg ved en skade og gir deg ekstra hjelp hvis ulykken skulle være ute.

For detaljerte vilkår, trykk på linken for forsikringsvilkår til høyre på siden.

Reduser dine kostnader dersom noe skulle skje med CDI/TPI

En leiebil har en bilforsikring, på samme måte som en privat bil. Forskjellen er at egenandelen på en leiebil er betydelig høyere. I noen tilfeller opp til bilens verdi. Med denne egenandelsforsikringen (CDI/TPI) reduseres egenandelen ved kollisjon, brann, tyveri/ hærverk og redning til mellom kr 9.500 - 20.000, avhengig av biltype.

For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leievilkårene følges.

Denne forsikringen er inkludert i alle våre leier.

Reduser dine kostnader ytterligere med super-forsikring SCDI/STPI

Super CDI - og TPI er en tilvalgsforsikring, som reduserers egenandelen ved kollisjon, brann, tyveri/ hærverk og redning til mellom kr 2.500 - 6.500, avhengig av biltype.

For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leievilkårene følges.

Frontruteforsikring (LI)

Denne forsikringen dekker utskifting og reparasjon av bilens frontrute og soltak som følge av skade. Ved kjøp av forsikringen reduseres egenandelen til kr 0,-.

Dersom denne forsikringen ikke tegnes vil egenandelsansvaret ligge på 12.000 - 20.000 kr avhengig av biltype.

Rednings- og assistanseforsikring (RSN)

Denne forsikringen dekker utgifter til berging av leiebilen som følge av skade eller upåregnelig driftsstopp.

Ulykkesforsikring (PAI)

Ulykkesforsikringen dekker sjåfør og passasjerer i bilen, og gir erstatning ved død, invaliditet og behandlingsutgifter. Forsikringssum ved død og 100% invaliditet er på kr 500.000,-. Behandlingsutgifter dekkes med inntil kr 25.000,-.

I tillegg omfatter forsikringen følgende dekninger:

 • Bagasjeforsikring - inntil kr 30.000,- totalt i bilen
 • Egenandel kr 1.000,-

Super Ulykkesforsikring (SPAI)

Super ulykkesforsikringen dekker sjåfør og passasjerer i bilen, og gir vesentlig høyere erstatning enn vanlig ulykkesforsikring. Forsikringssum ved død og 100% invaliditet er på kr 1.500.000,-. Behandlingsutgifter dekkes med inntil kr 75.000,-.

I tillegg omfatter forsikringen følgende dekninger:

 • Bagasjeforsikring - inntil kr 75.000,- totalt i bilen
 • Reiseutgifter til hjem eller behandlingssted
 • Reiseavbrudd - dekker forhåndsbetalte reisekostnader
 • Tapt hovednøkkel hjemme med inntil kr 5.000,-
 • Egenandel kr 650,-

Super Ulykkesforsikring (SPAI)

Super ulykkesforsikringen dekker sjåfør og passasjerer i bilen, og gir vesentlig høyere erstatning enn vanlig ulykkesforsikring. Forsikringssum ved død og 100% invaliditet er på kr 1.500.000,-. Behandlingsutgifter dekkes med inntil kr 75.000,-.

I tillegg omfatter forsikringen følgende dekninger:

 • Bagasjeforsikring - inntil kr 75.000,- totalt i bilen
 • Reiseutgifter til hjem eller behandlingssted
 • Reiseavbrudd - dekker forhåndsbetalte reisekostnader
 • Tapt hovednøkkel hjemme med inntil kr 5.000,-
 • Egenandel kr 650,-

Forsikringspakker - ingen bekymringer

Full Bil Dekning

Ved kjøp av Full Bil Dekning vil alle egenandeler uansett skadetype bortfalle.

Denne dekningen inneholder, i tillegg til CDI/TPI (kollisjon og tyveri), følgende forsikringer:

 • Super CDI og Super TPI
 • Frontruteforsikring - LI
 • Rednings- og assistanseforsikring (RSN)
 • Ulykkesforsikring (PAI)

Full Dekning

Ved kjøp av Full Dekning vil alle egenandeler uansett skadetype bortfalle.

Forsikringspakken er tilsvarend som Full Bil Dekning men i tillegg får du med Super ulykkesforsikring (SPAI).

Ansvarsforsikring (TPL)

Ansvarsforsikring for tredjepart er påbudt ved lov og inkludert i alle utleiepriser.

Ansvarsforsikringen har ingen grense for hvor mye som dekkes per ulykke ved personskade eller død.

Ansvarsforsikring dekker skade på eiendom på inntil kr 100 000 000,- per ulykke.

Ansvarsforsikringen dekker skade på føreren av leiebilen, passasjer og tredjeparter.

Den dekker ikke leietakers eiendeler eller skade på hengere som festes til bilen, for eksempel campingvogn eller tilhenger.

Du finner mer detaljert produktinformasjon og vilkår ved å trykke på linkene øverst til høyre på denne siden.

Tryg er totalleverandør av skadesforsikringer til privatpersoner og bedrifter i Skandinavia. Med Trygg-Hansa i Sverige og Tryg i Danmark og Norge er vi et av Skandinavias største forsikringsselskaper.