BESKYTT DEG MED VÅRE FORSIKRINGER

Bislet Bilutleie kan tilby deg forsikringsdekninger fra If Skadeforsikring som gjør turen tryggere når du leier en bil. Vi tilbyr to forskjellige forsikringsdekninger som senker kostnadene for deg ved en skade.

Basis Forsikringsdekning (CDW og TPI)

En leiebil har en bilforsikring, på samme måte som en privat bil. Forskjellen er at egenandelen på en leiebil er betydelig høyere. I noen tilfeller opp til bilens verdi. Med denne forsikringen reduseres egenandelen ved kollisjon, brann, tyveri/ hærverk, glasskade og redning til følgende avhengig av biltype:

  • Personbiler: kr 12.000,-
  • Vare-/ kombibil: kr 15.000,-
  • Skapvogn: kr 18.000,-

For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leievilkårene følges.

Basisforsikring er inkludert i alle våre leier.

Super Forsikringsdekning (SCDW og STP)

Du kan i tillegg velge å kjøpe en ekstra super forsikringsdekning. Med denne ekstra forsikringen reduseres egenandelen ved kollisjonbrann, tyveri/hærverk, glassskade og redning ytterligere til følgende avhengig av biltype:

  • Personbiler: kr 3.000,-
  • Vare-/ kombibil: kr 5.000,-
  • Skapvogn: kr 7.000,-

For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leiebetingelsene følges.

Ansvarsforsikring (TPL)

Ansvarsforsikring for tredjepart er påbudt ved lov og inkludert i alle utleiepriser.

Ansvarsforsikringen har ingen grense for hvor mye som dekkes per ulykke ved personskade eller død.

Ansvarsforsikring dekker skade på eiendom på inntil kr 100 000 000,- per ulykke.

Ansvarsforsikringen dekker skade på føreren av leiebilen, passasjer og tredjeparter.

Den dekker ikke leietakers eiendeler eller skade på hengere som festes til bilen, for eksempel campingvogn eller tilhenger.

Du finner mer detaljert produktinformasjon og vilkår ved å trykke på linkene øverst til høyre på denne siden.