BESKYTT DEG MED VÅRE FORSIKRINGER

Zipcar kan tilby deg forsikringsdekning fra Tryg Forsikring som gjør turen tryggere når du leier en bil. Vi tilbyr en basis forsikringsdekning som senker kostnadene for deg ved en skade.

Basis Forsikringsdekning (CDI og TPI)

En leiebil har en bilforsikring, på samme måte som en privat bil. Forskjellen er at egenandelen på en leiebil er betydelig høyere. I noen tilfeller opp til bilens verdi. Med denne forsikringen reduseres egenandelen ved kollisjon, brann, tyveri/ hærverk og glasskade til mellom kr 10.000 - 12.000, avhengig av biltype.

Redning / Assistanse er ikke dekket.

For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leievilkårene følges.

Basisforsikring er inkludert i alle våre leier.

Ansvarsforsikring (TPL)

Ansvarsforsikring for tredjepart er påbudt ved lov og inkludert i alle utleiepriser.

Ansvarsforsikringen har ingen grense for hvor mye som dekkes per ulykke ved personskade eller død.

Ansvarsforsikring dekker skade på eiendom på inntil kr 100 000 000,- per ulykke.

Ansvarsforsikringen dekker skade på føreren av leiebilen, passasjer og tredjeparter.

Den dekker ikke leietakers eiendeler eller skade på hengere som festes til bilen, for eksempel campingvogn eller tilhenger.

Du finner mer detaljert produktinformasjon og vilkår ved å trykke på linkene øverst til høyre på denne siden.