Tryglogo

Skydda deg med våra försäkringar

Vi kan erbjuda deg försäkringsskydd som gör din resa tryggare när du hyr bil. Vi erbjuder ett antal försäkringar som sänker dina kostnader och ger dig extra hjälp om du drabbas av en olycka.

Sänk självrisken (CDI och TP)

En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre. I vissa fall upp till hela bilens värde. Med försäkringen Självriskreducering kollision (CDI) reducerar du dina kostnader vid en kollision.

Kostnader vid stöld eller vandalisering av hyrbil en egen självrisk. Med försäkringen Självriskreducering stöld (TPI) reducerar du dina kostnader om bilen stjäls eller vandaliseras.

Ta bort självrisken (SCDI och STP)

Självriskeliminering (SCI) är en tillvalsförsäkring som reducerar til kr 3.000 vid skada på hyrbilen. För att självriskelimineringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

Skydd för dig och dina passagerare

Olycksfalls- och Sjukvårdsförsäkringen (PAI) innehåller ett olycksfallsskydd. Försäkringen gäller vid trafikolycka och ger ersättning för bestående skador. Invaliditetsersättning är max 500 000 kronor för varje person. Dödsfallsersättning är kr 100.000 för varje person.

Dekk- og glasförsäkring (TWP)

Försäkringen täcker ersättning av fordonets däck och externa rutter (inkl. taklucka) vid skadar på grund av plötslig yttre påverkan. Vid teckning av glasförsäkring elimineras hyrestagarens självrisk från 5 000 kr til 0 kr. Du måste välja tillvalet CDWTP för att kunna köpa den här ytterligare försäkringsprodukten eller skyddet.

Vägassistansförsäkring (RAP)

Försäkringen täcker assistans vid däckbyte, tom tank, inlåsta nycklar m.m. Försäkringen täcker inte omfattar självförvållade situationer som att tanka fordonet med fel bränsle, och att den inte eliminerar hyrestagarens självrisk vid skada eller stöld oavsett vilken försäkring du valde vid upphämtningen. Tjänsten är obligatorisk vid bilhyror över landsgränser.