Vi kjenner bransjen

FORSIKRINGSMEGLING FOR BEDRIFTER

Vi kjenner bransjen

FORSIKRINGSMEGLING FOR BEDRIFTER

Vi kjenner bransjen

FORSIKRINGSMEGLING FOR BEDRIFTER

Vi kjenner bransjen

FORSIKRINGSMEGLING FOR BEDRIFTER

Vi kjenner bransjen

FORSIKRINGSMEGLING FOR BEDRIFTER

Vi kjenner bransjen

FORSIKRINGSMEGLING FOR BEDRIFTER

Vi kjenner bransjen

FORSIKRINGSMEGLING FOR BEDRIFTER

Vi kjenner bransjen

FORSIKRINGSMEGLING FOR BEDRIFTER

PARETO FORSIKRINGSMEGLING

Pareto Forsikringsmegling er en uavhengig forsikringsmegler som leverer rådgivningstjenester og meglertjenester innenfor skadeforsikring, livsforsikring, pensjonsforsikring og pensjonskapitalforvaltning. Pareto Forsikringsmegling er også din risikorådgiver. Vi involverer oss gjerne i din virksomhet og bidrar til lavere skadetall og lavere forsikringspremie. Vi tilbyr alle tjenester innenfor risiko- og sårbarhetsanalyse.

Pareto Forsikringsmegling har som ambisjon å være ”den mest attraktive og troverdige forsikringsrådgiver i det norske markedet”. En sentral del av vår leveranse er derfor kravet til kvalitet, sikkerhet og kompetanse i egen organisasjon. Gjennom dyptgående analyser, profesjonelt innkjøp og en aktiv forvaltning av forsikringsporteføljen opplever våre kunder økt trygghet og reduserte risikokostnader.

Vi er tilsluttet GBN Worldwide - et internasjonalt nettverk av uavhengige forsikringsmeglere. Dette gjør oss i stand til å dekke behov for megler- og rådgivningstjenester som våre kunder har ”world wide”.

Pareto Forsikringsmegling er medlem av Norske Forsikringsmegleres Forening.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale rundt dine behov!

Personalforsikring Vi foretar grundige analyser av dagens forsikringsløsning, og rådfører våre kunder til en mest mulig optimal løsning for bedriftens ansatte. Mer om personalforsikring
Pensjonsforsikring Vi utfører konsekvensutredninger, og hjelper deg med å sette sammen den beste kombinasjonen av pensjonsordninger. Mer om pensjonforsikring
Skadeforsikring Vi analyserer og avdekker risiko, og kommer med vår anbefaling til skadeforsikring. Vi yter også bistand i skadesaker med forsikringsselskapet. Mer om skadeforsikring
Garantiforsikring Vi tilbyr alle typer Garantier for Bygg- og anleggsbransjen samt øvrige bransjer. Mer om garantiforsikring
Kredittforsikring Vi tilbyr Kredittforsikring som beskytter din bedrift dersom en kunde ikke er i stand til å betale sin kredittgjeld hos deg. Mer om kredittforsikring
Gruppeprogram Vi sikrer best mulige forsikrings-betingelser for medlemsgrupper, og skreddersyr avtalene for gruppens behov. Mer om gruppeprogram
Risikohåndtering Vi tilbyr rådgivningstjenester innen skadeforebygging for bedrifter. Vi gjennomfører også opplæring og kurs. Mer om risikohåndtering
Systemer Vi har utviklet brukervennlige systemer for administrering av avtaler, skade-registrering og erstatningsberegning. Mer om systemer

HVORFOR VELGE PARETO FORSIKRINGSMEGLING?

Solid kompetanse

Et kompetent miljø for risikovurdering. Vi sørger for riktig beskyttelsesnivå for din bedrift.

God bistand

Bistand i kompliserte skadesaker og juridiske vurderinger når det er ønsket. Vi jobber for at din bedrift skal få korrekt oppgjør etter skade.

Effektive systemer

Effektive systemer for å håndtere forsikringsavtaler og daglige rutiner. Vi sørger for trygg forvaltning av din bedrifts forsikringsprogram.

Skadeforebygging

Vi tilbyr et bredt utvalg skadeforebyggende tjenester, kurs og opplæring for din bedrift:

 

 • Risikovurdering

 •  
 • Analyse

 •  
 • Skadevernsrapport

 •  
 • Trafikk i fokus

 •  
 • Sykefraværsarbeid

PARETO GRUPPEN

Pareto er en ledende og uavhengig aktør i det nordiske markedet for finansielle tjenester.

Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Stockholm, Malmø, Helsingfors, København, London, Aberdeen, Frankfurt, Hamburg, Zürich, Paris, Singapore, Perth, New York og Houston. Pareto ble stiftet på tampen av 1985 og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Gruppen har 900 ansatte og en egenkapital på rundt 7,3 milliarder kroner.

https://www.pareto.no/

Våre fagområder

Gjennom sine datterselskaper tilbyr Pareto et bredt utvalg av tjenester innenfor:

 • Megling av aksjer, obligasjoner og selskapsandeler

 •  
 • Direkte investeringer

 •  
 • Forretningsførsel

 •  
 • Refinansiering

 •  
 • Megling av eiendom, næringseiendommer og forsikring

 •  
 • Fondsforvaltning og formuesforvaltning.

 •  
 • Tekniske managementtjenester innenfor shipping.

 • Tilrettelegging av emisjoner i egen- og fremmedkapital

 •  
 • Prosjektfinansiering

 •  
 • Verdivurderinger

 •  
 • Finansiell rådgivning

 •  
 • Investeringsrådgivning

 •  
 • Skipsmegling — Befraktning og omsetning av tank- og bulkskip samt borerigger.

MANGFOLD OG LOKAL TILSTEDEVÆRELSE

Bredden i Paretos produktspekter har gitt selskapet styrke til vekst og positiv utvikling.

Dette har samtidig bidratt til at våre kunder har fått en balansert og mangfoldig portefølje, med god langsiktig avkastning. Paretos mangeårige tilstedeværelse i lokale markeder og tilknytning til selskaper har gitt oss erfaring og kompetanse, slik at vi er i stand til å behandle hver kunde individuelt og ivareta kundens interesser på best mulig vis.

Pareto prioriterer organisk vekst og intern kompetanseutvikling. Oppkjøp, fusjoner og samarbeid vurderes fortløpende med sikte på å komplettere og utvikle selskapet.

MÅL OG STRATEGI

Pareto har som mål å være den foretrukne nordiske leverandør av finansielle tjenester, basert på god og detaljert kunnskap om samfunnsforhold, næringer og selskaper.

Vi skal skape gode finansielle løsninger for næringslivet og bidra til høy avkastning for våre kunder. Paretos strategi er basert på fokus, detaljert kunnskap, erfaring og langsiktige kundeforhold.

Vi tror på kontinuerlig utvikling og forbedring. Vi har investert kunnskap og finansielle ressurser med et langsiktig perspektiv. Vi krever ansvarlighet, integritet og høy etisk standard av våre ansatte. Vi er uavhengige og ønsker å tenke nytt, kreativt og annerledes.