Siste nytt

Hold deg oppdatert på nyheter fra vår bransje

 • 17/09/2020 - Aktuar Erling Falk
  Egen pensjonskonto - hva er det og hva krever det av bedriften?

  Lovbestemmelsene om «Egen pensjonskonto» ble vedtatt 3. mai 2019. De trer i kraft «når Kongen bestemmer», Finansdepartementets ambisjon er at dette blir 1.1.2021.

  Les mer
 • 07/09/2020 - Regjeringa.no
  Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2020

  Trygdedrøftingane, som blei utsette som følgje av koronapandemien, er gjennomførte. Grunnbeløpet i folketrygda aukar med 1,5 prosent frå 99 858 kroner til 101 351 frå 1. mai 2020. Til grunn for reguleringa ligg ein lønsvekst på 1,7 prosent, det same som i lønnsoppgjeret i frontfaget.

  Les mer
 • 31/08/2020 - Finans Norge
  Skadestatistikk første halvår: Mer hjemmekontor og ferie i Norge

  Erstatningene for landbasert forsikring hittil i år ble på 22,9 milliarder kr totalt, mot 21,7 milliarder kr i fjor til samme tid. Dette gir en økning på 1,1 milliarder, hvorav reiseskader står for 705 millioner kr av økningen, mens motorerstatningene ble redusert med 254 millioner kr.

  Les mer
 • 28/08/2020 - Finans Norge
  Koronaepidemien fører reiseerstatningene til værs

  Reiseerstatningene er rekordhøye på grunn av de mange avbestillingene knyttet til koronaepidemien. Etter første halvår er reiseerstatningene på nesten 1,9 milliarder kroner til sammen, hele 700 millioner kroner mer enn etter samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge.

  Les mer
 • 09/06/2020 - Finans Norge
  Rekordhøye reiseerstatninger etter koronautbruddet

  Reiseerstatningene har økt kraftig etter koronautbruddet. Det viser tallene forsikringsselskapene har rapportert inn til Finans Norge for første kvartal i år.

  Les mer
 • 26/05/2020 - varsom.no
  Vårflomanalyse 20. mai 2020. Flomutsikter for mai-juni 2020.

  Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver.

  Les mer
 • 13/05/2020 - Helsenorge.no
  Koronaviruset

  På denne siden finner du nyttig informasjon om korona.

  Les mer
 • 12/05/2020 - Regjeringen.no
  Høring - forskrifter mv. om egen pensjonskonto

  Departementet sender med dette på høring utkast til utfyllende forskrifter og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto. Lovreglene om egen pensjonskonto følger av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto).

   

  Status: På høring

  Høringsfrist: 03.08.2020

  Les mer
 • 19/03/2020 - Finans Norge
  Foreløpig livstatistikk

  Det er innbetalt 41 milliarder kroner til private kollektive pensjonsordninger i 2019. Det viser foreløpig livstatistikk fra Finans Norge.

  Les mer
 • 19/03/2020 - Finans Norge
  Koronaviruset – er bedriften forberedt?

  Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak med tanke på mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her finner du anbefalinger, råd og spørsmål og svar om håndtering av koronaviruset.

  Les mer
 • 18/03/2020 - Finans Norge
  IKT-sikkerhet og økt risiko for digitale angrep og bedrageri på nettet

  Koronasituasjonen har innvirkninger på flere plan. For de som har ansvaret for kritiske systemer, som betalingssystemer, står cybersikkerhet høyt på agendaen. Samtidig vet vi at kriminelle aktører kan se på koronaepidemien som en gylden mulighet. Folk har gjerne oppmerksomheten sin rettet mot mye annet.

  Les mer
 • 12/03/2020 - Kogstad Lunde & Co
  Juridiske problemstillinger i lys av Korona

  Verdens helseorganisasjon har erklært pandemi og akkurat nå snur korona opp ned på hverdagen slik de fleste kjenner den. Kommunene har ansvaret for å vurdere situasjonen lokalt og iverksette tiltak og dette har mange steder resultert i avlysninger, stenging og kansellering som gir store økonomiske ringvirkninger i næringslivet. De økonomiske konsekvensene ser allerede ut til å kunne bli betydelige og noen må til syvende og sist bære tapene.

  Les mer
 • 10/03/2020 - NHO
  Coronaviruset - Råd til bedrifter

  NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. 


  Legger også ved linker til Utenriksdepartementet (reiseråd) samt til Folkehelseinstituttet. 

  Les mer
 • 06/12/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Mer om pensjonskonto

  Lovbestemmelsene om «Egen pensjonskonto» ble vedtatt 3. mai i år. De trer i kraft «når Kongen bestemmer», det er ikke fattet noen formell beslutning om tidspunktet, men det er vel kjent at Finansdepartementets mål er ikrafttredelse 1.1.2021.

  Les mer
 • 04/12/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Kommentarer til Q3 statistikken fra Finans Norge

  Markedsstatistikken for tredje kvartal ble presentert 15. november, og som heading i 

  pressemeldingen skriver Finans Norge:


  Stadig flere over på innskuddspensjon!

  Les mer
 • 27/09/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Status uførepensjon / uføretrygd / arbeidsavklaringspenger

  Arbeidsavklaringspenger – reaksjoner på siste lovendring og oppsummering av ulike uføreytelser som kan komme til utbetaling  Les mer
 • 26/09/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Pensjonskonto

  Lovbestemmelsene om «Egen pensjonskonto» ble vedtatt 3. mai i år. De trer i kraft «når Kongen bestemmer», 

  Finansdepartementet sier at det jobbes mot at dette skal bli 1.1.2021.

  Les mer
 • 24/09/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Utvikling i pensjonsmarkedet

  Utviklingen av premier/innskudd og pensjonskapital for de ulike pensjonsformene, 

  og totalt, etter Q2-2019  Les mer
 • 28/05/2019 - NRK
  KLP kutter investeringer i spill og alkohol

  Forsikringsgiganten KLP kutter ut investeringene i selskaper innen spill og alkohol. 

  Selskapet trekker tre milliarder pensjonskroner ut av rundt 90 virksomheter.

  Les mer
 • 27/05/2019 - Finans Norge
  Rekordmye forsikringssvindel avslørt

  Mer forsikringssvindel enn noen gang er avdekket de første månedene av 2019. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge.

  Les mer
 • 24/05/2019 - Arbeids- og sosialdepartementet
  Ny pensjonsordning for sjømenn

  Fleire sjøfolk vil kunne tene opp pensjon når regjeringa no legg fram ei ny pensjonsordning for tilsette i sjøfartsnæringa.  Les mer
 • 21/05/2019 - Departementet
  Nytt Grunnbeløp (G)

  Da er pensjonistoppgjøret klart!  Les mer
 • 10/05/2019 - Regjeringen.no
  Personalforsikringer kan verdsettes til kostpris

  Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris.

  Les mer
 • 10/05/2019 - Finans Norge
  Håpløs skatteskjerpelse på personalforsikring

  Skatteetaten har nå kommet med sin veileder til beskatning av naturalytelser. Der foreslår de en kraftig skatteskjerpelse for ansattes fordel ved gruppelivsforsikringer, reiseforsikringer, helseforsikringer og andre frivillige forsikringer arbeidsgiver har tegnet for de ansatte. Finans Norge advarer sterkt mot konsekvensene av forslaget.

  Les mer
 • 06/05/2019 - Finans Norge
  Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser, 6. mai 2019

  Naturalytelser er lønn i annet enn penger som arbeidstaker får i arbeidsforhold og som gir en privatøkonomisk fordel. Slike ytelser kan for eksempel være private reiser, rabatter, gaver, medlemskap på treningssenter osv.

  Les mer
 • 29/04/2019 - Dagbladet
  LO sier: Mer til pensjonistene - Støttes av AP

  Det var aldri meningen med pensjonsreformen at pensjonistene skulle tape kjøpekraft flere år på rad. Jeg forstår godt at pensjonistene er skuffet. 

  Det er de med god grunn. Det kan ikke fortsette sånn, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagbladet.

  Les mer
 • 25/04/2019 - ABCnyheter
  Resultatet er oppsiktsvekkende

  En ny rapport, utarbeidet av Pensjonistforbundet med bistand av aktuarfirmaet Lillevold & Partners, viser at pensjonskunder med fripoliser har et 

  oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men ni milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, ifølge en pressemelding fra Pensjonistforbundet.

  Les mer
 • 22/04/2019 - NTB
  Pensjonskrav kan skape trøbbel i statsoppgjøret

  Tirsdag starter årets lønnsoppgjør i staten. Trass i at det er et såkalt mellomoppgjør, kan uenighet om pensjon slå knute på forhandlingene.

  Les mer
 • 27/02/2019 - Nettavisen
  Menn får fortsatt mest i alderspensjon – men gapet minker

  For ti år siden fikk menn 38 prosent høyere alderspensjon enn kvinner. Nå får mennene utbetalt 27 prosent mer i pensjon. I aldersgruppen 67–69 år er forskjellen mellom menn og kvinner blitt 25 prosentpoeng lavere på ti år.

  Les mer