Siste nytt

Hold deg oppdatert på nyheter fra vår bransje

 • 21/06/2022 - Erling Falk
  Pensjonsutvalgets innstilling

  Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 12. juni 2020 for å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i pensjonsreformen fra 2011 kan nås. Utvalget skulle videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets sosiale og økonomiske bærekraft.

   

  Utvalget har vært ledet av Kristin Skogen Lund. Det har bestått av medlemmer pekt ut fra Arbeiderpartiet, FrP, Høyre, KrF, SV, Senterpartiet og Venstre, i tillegg til fageksperter.

  Les mer
 • 21/06/2022 - Finans Norge
  Tjenestepensjon og individuell sparing blir enda viktigere

  Pensjonsutvalgets rapport viser tydelig verdien av et helhetlig pensjonssystem der alle tre pilarene; folketrygden, tjenestepensjon og individuell sparing, må ses i sammenheng for å sikre både den økonomiske og sosiale bærekraften i samfunnet.

  Les mer
 • 19/05/2022 - Regjeringen.no
  Nytt grunnbeløp (G) fra 01.05.2022

  Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent. Samtidig får alderspensjon under utbetaling en årlig økning på 4,12 prosent.

  Les mer
 • 08/04/2022 - Finans Norge
  En av fire har minsteordning

  Ved utgangen av 2021 hadde 24 prosent av arbeidstakere med innskuddsordninger den laveste satsen på 2 prosent i pensjonssparing hos sin arbeidsgiver.

  Les mer
 • 16/02/2022 - Finans Norge
  Ni av ti behandlingsforsikringer er via arbeidsgiver

  Stadig flere nordmenn har en behandlingsforsikring. Nesten 700 000 har nå behandlingsforsikring, viser tall fra Finans Norge ved inngangen til 2022.

  Les mer
 • 08/02/2022 - Finans Norge
  Sparte nesten 3 mrd. i individuell pensjonssparing

  Individuell pensjonssparing (IPS) omfavnes av både kvinner og menn. Nordmenn har nå 13 milliarder kroner stående på sine IPS-kontoer – opp 41 prosent fra i fjor. 

  Les mer
 • 07/02/2022 - Finans Norge
  Naturskader for over en halv milliard i januar

  Hittil i år er det meldt inn mer naturskader enn for hele 2021 til sammen, viser tall fra Norsk Naturskadepool. Rundt 6 500 bygningsskader er meldt inn til forsikringsselskapene i januar i år på grunn av storm og uvær.

  Les mer
 • 28/01/2022 - Finans Norge
  Hvordan har det egentlig gått med egen pensjonskonto?

  Nå er det snart 1. år siden  Egen pensjonskonto trådte i kraft:

  • Hvordan har det gått?
  • Hva er trenden?
  • Har mange har valgt selvvalgt leverandør?
  • Hvilke selskap har gjort det best? 

  Finans Norge kommer med interessant statistikk.

  Les mer
 • 17/12/2021 - Pareto
  Pensjon fra 1. krone

  Pensjon fra første krone gikk igjennom på Stortinget den 14.12. Mye ble avklart, men det er fortsatt ikke 100% sikkert når dette trer i kraft.

  Les mer
 • 16/11/2021 - NAV.no
  AAP, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd - statistikk

  Mye interessant statistikk om arbeidsavklaringspenger, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd.

  Les mer
 • 15/11/2021 - Finans Norge
  Raserer pensjonssparing for alle

  Støre-regjeringen bryter med pensjonsreformen og raserer IPS-ordningen. Det fratar alle som ikke er så heldige å ha en god kollektiv ordning gjennom jobben en mulighet til å spare opp en fornuftig pensjon.

  Les mer
 • 27/10/2021 - Pareto
  Hva sier Hurdalsplattformen om pensjon:

  Ny regjering sier at det skal...

  Les mer
 • 24/09/2021 - Skatteetaten
  Nyhetsbrev fra a-ordningen

  Skatteetaten ser at det fremdeles er for få arbeidsgivere som oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen, selv om dette ble innført fra januar 2021.

  Les mer
 • 28/06/2021 - Finans Norge
  Pensjon fra første krone

  Regjeringen la 18. juni 2021 frem forslag til lovendringer om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger. Forslaget vil kunne innebære økt tjenestepensjon for mange arbeidstakere i privat sektor, og vil kunne påvirke pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere.

  Les mer
 • 11/06/2021 - Finans Norge
  Betydelige kostnader knyttet til flom- og skredhendelser

  I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin ferske rapport kommer det frem at det samlede behovet for sikring av bygg som er utsatt for skred og flom vil koste 85 milliarder. Tidligere anslag har vært på 4 milliarder kroner. 

  Les mer
 • 10/06/2021 - Finans Norge
  Skyhøye vannskadeerstatninger hittil i år

  Mange vannskader i boliger og hytter førte til svært store utbetalinger fra forsikringsselskapene i vinter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene er på nesten 1,2 milliarder kroner, en økning på hele 58 prosent etter første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. 

  Les mer
 • 09/06/2021 - Finans Norge
  Skadestatistikk for 1. kvartal 2021

  Statistikken viser skadestatistikk for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

  Les mer
 • 08/06/2021 - Finans Norge
  Egen pensjonskonto – en suksess!

  Egen pensjonskonto er en historisk reform som gjelder 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. Erfaringene så langt viser at innføringen har vært vellykket og at pensjonsleverandørene har vært godt forberedt på innføringen.

  Les mer
 • 26/05/2021 - skatteetaten.no
  Skatteetaten overtar tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon

  Fra 1. juni 2021 blir Skatteetaten ansvarlig for å føre tilsyn med at arbeidsgivere i privat sektor overholder sin plikt til å opprette obligatorisk
  tjenestepensjonssparing.

  Les mer
 • 21/05/2021 - regjeringen.no
  Ny G fra 01.05.2021

  Grunnbeløpet i folketrygda aukar med 4,98 prosent frå 101 351 kroner til 106 399 frå 1. mai 2021. Etter årets trygdeoppgjer blir pensjonar under utbetaling regulert høgare enn antatt lønnsvekst.

  Les mer
 • 21/05/2021 - Finans Norge
  Egen pensjonskonto har gitt mer engasjerte arbeidstakere

  Over 200 000 arbeidstakere har logget på Norsk Pensjons sider om egen pensjonskonto, og har gjort over 100 000 valg siden egen pensjonskonto trådte i kraft.

  Les mer
 • 10/05/2021 - NHO
  Ny AFP-modell utredet, men LO og NHO står langt fra hverandre

  Utredningen av en mulig reformert AFP-modell i privat sektor er lagt fram. Fortsatt er finansieringen uavklart. – Rapporten viser at det er mulig å legge om til en mer forutsigbar og rettferdig modell. Den viser samtidig at vi står langt fra hverandre når det gjelder økonomi og fordeling av ansvar for fremtidig bærekraft, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.  

  Les mer
 • 04/05/2021 - Finans Norge
  Nå skal pensjonsleverandør oppgis i a-meldingen

  Fra 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor med tjenestepensjonsavtale (OTP) oppgi opplysninger i a-meldingen om hvilken pensjonsleverandør man har inngått avtale med. Les mer om hva dette betyr for arbeidsgiver, leverandører av lønns- og personalsystemer og pensjonsleverandører.

  Les mer
 • 27/04/2021 - Finans Norge
  1. mai 2021 - En viktig dato for egen pensjonskonto!

  Egen pensjonskonto ble innført i 2021 og om lag 1,5 millioner arbeidstakere har nå fått mulighet til å samle både nåværende og tidligere pensjonsopptjening på ett sted – på en egen pensjonskonto.

  Dersom arbeidstaker ikke reserverer seg, vil eventuelle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles automatisk på deres egen pensjonskonto. Valg om å reservere seg, eller å fremskynde samling på egen pensjonskonto, må gjøres på NorskPensjon.no.

  Les mer
 • 26/03/2021 - Finans Norge
  Finans Norges klimarapport 2021: Vær- og naturskader for 30 milliarder kroner på ti år

  De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo, viser Finans Norges klimarapport 2021.

  Les mer
 • 26/03/2021 - standard.no (Standard Norge)
  Ny standard om helse og sikkerhet på arbeidsplassen under COVID-19

  Denne standarden samler internasjonal beste praksis for hvordan organisasjoner kan håndtere helse og sikkerhet til ansatte og interessenter under COVID-19-pandemien, og er ment å utfylle eksisterende nasjonalt regelverk og retningslinjer. Standarden er gjort gratis tilgjengelig som en del av standardiseringens innsats mot COVID-19-pandemien. 

  (Standard ISOPAS_45005_2020)

  Les mer
 • 12/02/2021 - Finans Norge
  Foreløpig livstatistikk for 4. kvartal 2020

  De oppsparte pensjonspengene for alle arbeidstakere og for tidligere ansatte i privat sektor med innskuddsordninger utgjør nå 373 milliarder kroner. Det er en økning på 10 % siste kvartal, og 18 % sammenlignet med utgangen av 2019.

  Les mer
 • 11/02/2021 - Finans Norge
  Samleside med informasjon om egen pensjonskonto

  Vedlagt ligger link til en samleside med informasjon om egen pensjonskonto laget av Finans Norge

  Les mer
 • 10/02/2021 - Finans Norge
  I 2020 sparte nordmenn 2,5 milliarder i IPS

  Ordningen for individuell pensjonssparing som ble innført i 2017 er godt mottatt av nordmenn. Nordmenn sparte over 2,5 milliarder kroner i ordningen i 2020, og har nå 9,4 milliarder kroner stående på sine IPS-kontoer. Kvinner sto for 44 prosent av sparingen, noe som er betydelig mer enn for andre langsiktige spareordninger.

  Les mer
 • 08/02/2021 - NRK.no
  Enighet om pensjon fra første krone

  Pensjon fra første krone har lenge vært kampsaken til LO og Arbeiderpartiet. Nå har regjeringen og Fremskrittspartiet blitt enige om dette, men først fra 2023.

  Les mer
 • 11/11/2020 - Finans Norge
  1,5 millioner arbeidstakere får egen pensjonskonto

  Egen pensjonskonto trer i kraft 1. januar 2021. Dette er en stor og viktig reform innen privat tjenestepensjon, og omfatter rundt 1,5 millioner arbeidstakere. Med egen pensjonskonto vil arbeidstakere få samlet pensjonen sin på én konto, og på denne måten få bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone.  

  Les mer
 • 20/10/2020 - Regjeringen.no
  12-måneders regelen oppheves + info om digitalt førstevalg

  I statsråd 16. oktober 2020 ble det besluttet at den såkalte 12-måneders reglen i innskuddspensjonsordninger oppheves fra 1. januar 2021.

  Les mer
 • 17/09/2020 - Aktuar Erling Falk
  Egen pensjonskonto - hva er det og hva krever det av bedriften?

  Lovbestemmelsene om «Egen pensjonskonto» ble vedtatt 3. mai 2019. De trer i kraft «når Kongen bestemmer», Finansdepartementets ambisjon er at dette blir 1.1.2021.

  Les mer
 • 07/09/2020 - Regjeringa.no
  Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2020

  Trygdedrøftingane, som blei utsette som følgje av koronapandemien, er gjennomførte. Grunnbeløpet i folketrygda aukar med 1,5 prosent frå 99 858 kroner til 101 351 frå 1. mai 2020. Til grunn for reguleringa ligg ein lønsvekst på 1,7 prosent, det same som i lønnsoppgjeret i frontfaget.

  Les mer
 • 31/08/2020 - Finans Norge
  Skadestatistikk første halvår: Mer hjemmekontor og ferie i Norge

  Erstatningene for landbasert forsikring hittil i år ble på 22,9 milliarder kr totalt, mot 21,7 milliarder kr i fjor til samme tid. Dette gir en økning på 1,1 milliarder, hvorav reiseskader står for 705 millioner kr av økningen, mens motorerstatningene ble redusert med 254 millioner kr.

  Les mer
 • 28/08/2020 - Finans Norge
  Koronaepidemien fører reiseerstatningene til værs

  Reiseerstatningene er rekordhøye på grunn av de mange avbestillingene knyttet til koronaepidemien. Etter første halvår er reiseerstatningene på nesten 1,9 milliarder kroner til sammen, hele 700 millioner kroner mer enn etter samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge.

  Les mer
 • 09/06/2020 - Finans Norge
  Rekordhøye reiseerstatninger etter koronautbruddet

  Reiseerstatningene har økt kraftig etter koronautbruddet. Det viser tallene forsikringsselskapene har rapportert inn til Finans Norge for første kvartal i år.

  Les mer
 • 26/05/2020 - varsom.no
  Vårflomanalyse 20. mai 2020. Flomutsikter for mai-juni 2020.

  Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver.

  Les mer
 • 13/05/2020 - Helsenorge.no
  Koronaviruset

  På denne siden finner du nyttig informasjon om korona.

  Les mer
 • 12/05/2020 - Regjeringen.no
  Høring - forskrifter mv. om egen pensjonskonto

  Departementet sender med dette på høring utkast til utfyllende forskrifter og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto. Lovreglene om egen pensjonskonto følger av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto).

   

  Status: På høring

  Høringsfrist: 03.08.2020

  Les mer
 • 19/03/2020 - Finans Norge
  Foreløpig livstatistikk

  Det er innbetalt 41 milliarder kroner til private kollektive pensjonsordninger i 2019. Det viser foreløpig livstatistikk fra Finans Norge.

  Les mer
 • 19/03/2020 - Finans Norge
  Koronaviruset – er bedriften forberedt?

  Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak med tanke på mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her finner du anbefalinger, råd og spørsmål og svar om håndtering av koronaviruset.

  Les mer
 • 18/03/2020 - Finans Norge
  IKT-sikkerhet og økt risiko for digitale angrep og bedrageri på nettet

  Koronasituasjonen har innvirkninger på flere plan. For de som har ansvaret for kritiske systemer, som betalingssystemer, står cybersikkerhet høyt på agendaen. Samtidig vet vi at kriminelle aktører kan se på koronaepidemien som en gylden mulighet. Folk har gjerne oppmerksomheten sin rettet mot mye annet.

  Les mer
 • 12/03/2020 - Kogstad Lunde & Co
  Juridiske problemstillinger i lys av Korona

  Verdens helseorganisasjon har erklært pandemi og akkurat nå snur korona opp ned på hverdagen slik de fleste kjenner den. Kommunene har ansvaret for å vurdere situasjonen lokalt og iverksette tiltak og dette har mange steder resultert i avlysninger, stenging og kansellering som gir store økonomiske ringvirkninger i næringslivet. De økonomiske konsekvensene ser allerede ut til å kunne bli betydelige og noen må til syvende og sist bære tapene.

  Les mer
 • 10/03/2020 - NHO
  Coronaviruset - Råd til bedrifter

  NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. 


  Legger også ved linker til Utenriksdepartementet (reiseråd) samt til Folkehelseinstituttet. 

  Les mer
 • 06/12/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Mer om pensjonskonto

  Lovbestemmelsene om «Egen pensjonskonto» ble vedtatt 3. mai i år. De trer i kraft «når Kongen bestemmer», det er ikke fattet noen formell beslutning om tidspunktet, men det er vel kjent at Finansdepartementets mål er ikrafttredelse 1.1.2021.

  Les mer
 • 04/12/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Kommentarer til Q3 statistikken fra Finans Norge

  Markedsstatistikken for tredje kvartal ble presentert 15. november, og som heading i 

  pressemeldingen skriver Finans Norge:


  Stadig flere over på innskuddspensjon!

  Les mer
 • 27/09/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Status uførepensjon / uføretrygd / arbeidsavklaringspenger

  Arbeidsavklaringspenger – reaksjoner på siste lovendring og oppsummering av ulike uføreytelser som kan komme til utbetaling  Les mer
 • 26/09/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Pensjonskonto

  Lovbestemmelsene om «Egen pensjonskonto» ble vedtatt 3. mai i år. De trer i kraft «når Kongen bestemmer», 

  Finansdepartementet sier at det jobbes mot at dette skal bli 1.1.2021.

  Les mer
 • 24/09/2019 - Aktuarene Falk & Svendsen
  Utvikling i pensjonsmarkedet

  Utviklingen av premier/innskudd og pensjonskapital for de ulike pensjonsformene, 

  og totalt, etter Q2-2019  Les mer
 • 28/05/2019 - NRK
  KLP kutter investeringer i spill og alkohol

  Forsikringsgiganten KLP kutter ut investeringene i selskaper innen spill og alkohol. 

  Selskapet trekker tre milliarder pensjonskroner ut av rundt 90 virksomheter.

  Les mer
 • 27/05/2019 - Finans Norge
  Rekordmye forsikringssvindel avslørt

  Mer forsikringssvindel enn noen gang er avdekket de første månedene av 2019. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge.

  Les mer
 • 24/05/2019 - Arbeids- og sosialdepartementet
  Ny pensjonsordning for sjømenn

  Fleire sjøfolk vil kunne tene opp pensjon når regjeringa no legg fram ei ny pensjonsordning for tilsette i sjøfartsnæringa.  Les mer
 • 21/05/2019 - Departementet
  Nytt Grunnbeløp (G)

  Da er pensjonistoppgjøret klart!  Les mer
 • 10/05/2019 - Regjeringen.no
  Personalforsikringer kan verdsettes til kostpris

  Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris.

  Les mer
 • 10/05/2019 - Finans Norge
  Håpløs skatteskjerpelse på personalforsikring

  Skatteetaten har nå kommet med sin veileder til beskatning av naturalytelser. Der foreslår de en kraftig skatteskjerpelse for ansattes fordel ved gruppelivsforsikringer, reiseforsikringer, helseforsikringer og andre frivillige forsikringer arbeidsgiver har tegnet for de ansatte. Finans Norge advarer sterkt mot konsekvensene av forslaget.

  Les mer
 • 06/05/2019 - Finans Norge
  Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser, 6. mai 2019

  Naturalytelser er lønn i annet enn penger som arbeidstaker får i arbeidsforhold og som gir en privatøkonomisk fordel. Slike ytelser kan for eksempel være private reiser, rabatter, gaver, medlemskap på treningssenter osv.

  Les mer
 • 29/04/2019 - Dagbladet
  LO sier: Mer til pensjonistene - Støttes av AP

  Det var aldri meningen med pensjonsreformen at pensjonistene skulle tape kjøpekraft flere år på rad. Jeg forstår godt at pensjonistene er skuffet. 

  Det er de med god grunn. Det kan ikke fortsette sånn, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagbladet.

  Les mer
 • 25/04/2019 - ABCnyheter
  Resultatet er oppsiktsvekkende

  En ny rapport, utarbeidet av Pensjonistforbundet med bistand av aktuarfirmaet Lillevold & Partners, viser at pensjonskunder med fripoliser har et 

  oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men ni milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, ifølge en pressemelding fra Pensjonistforbundet.

  Les mer
 • 22/04/2019 - NTB
  Pensjonskrav kan skape trøbbel i statsoppgjøret

  Tirsdag starter årets lønnsoppgjør i staten. Trass i at det er et såkalt mellomoppgjør, kan uenighet om pensjon slå knute på forhandlingene.

  Les mer
 • 27/02/2019 - Nettavisen
  Menn får fortsatt mest i alderspensjon – men gapet minker

  For ti år siden fikk menn 38 prosent høyere alderspensjon enn kvinner. Nå får mennene utbetalt 27 prosent mer i pensjon. I aldersgruppen 67–69 år er forskjellen mellom menn og kvinner blitt 25 prosentpoeng lavere på ti år.

  Les mer