Hvordan har det egentlig gått med egen pensjonskonto?

 Hvordan har det egentlig gått med egen pensjonskonto?

Nå er det snart 1. år siden  Egen pensjonskonto trådte i kraft:

  • Hvordan har det gått?
  • Hva er trenden?
  • Har mange har valgt selvvalgt leverandør?
  • Hvilke selskap har gjort det best? 

Finans Norge kommer med interessant statistikk.

Les mer om utviklingen her


Trygdeoppgjøret i havn: historisk løft for pensjonistene

24 mai 2023

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Resultatet er blant annet at over en million alderspensjonister får en økning i pensjonene på 8,54 prosent fra 1. mai.