BESKYTT DEG MED VÅRE FORSIKRINGER

Vi kan tilby deg forsikringsdekning som gjør turen tryggere når du leier en bil. Vi tilbyr en rekke forsikringer som senker kostnadene og gir deg ekstra hjelp ved en ulykke.

Reduser egenandelen (CDI og TPI)

En leiebil har en bilforsikring, på samme måte som en privat bil. Forskjellen er at egenandelen på en leiebil er betydelig høyere. I noen tilfeller opp til bilens verdi. Med denne forsikringen reduseres egenandelen ved kollisjon, brann og redning (CDI) til kr 10.000,-.

Med tyveriforsikring (TPI) reduseres egenandelen til kr 10.000 kroner hvis bilen blir stjålet eller hvis bilen blir utsatt for hærverk.

For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leievilkårene følges.

Ekstra egenandelsreduksjon (SCDI og STPI)

Ekstra egenandelsreduksjon (SCI) er en valgfri forsikring som reduserer egenandelen til kr 3.000 i tilfelle skade på leiebilen. For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leiebetingelsene følges.

Egenandeleliminering (ZEP)

Egenandel eliminering (ZEP) er en valgfri forsikring som reduserer egenandelen til kr 0,- i tilfelle skade på leiebilen. For at egenandelen skal gjelde, må de generelle leiebetingelsene følges. Du må kjøpe kollisjon- og tyveriforsikring (CDI og TPI) for å kunne tegne denne forsikringen. For at forsikringen skal gjelde, må de generelle leiebetingelsene følges.

Trygghet for deg og dine passasjerer (PAI)

Denne forsikringen er en ulykkesforsikring for fører og passasjerer. Forsikringen gjelder ved trafikkulykke og gir erstatning ved varig skade. Medisinsk invaliditet dekkes med maksimalt kr 500.000 for hver person. Dødsfallserstatningen er på kr 100 000 per person.

Dekk- og glassforsikring (TWP)

Forsikringen gir erstatning på kjøretøyets dekk og ytre glassruter (inkl. takluke) i tilfelle skader på grunn av plutselig ytre påvirkning. Når du tegner glassforsikring, blir leietakers egenandel   fjernet helt og er på kr 0,-. Du må kjøpe kollisjons- og tyveriforsikring  (CDI ogTPI) for å kjøpe dette ekstra forsikringsproduktet.

Road Assistance Insurance (RAP)

Forsikringen dekker assistanse i tilfeller som skifte av dekk, tom tank, inneåste nøkler, etc. Forsikringen dekker ikke selvpåførte situasjoner som feilfylling av drivstoff, og den eliminerer ikke leietakers egenandel ved skade eller tyveri uavhengig av hvilken forsikring du valgte på hentingstidspunktet. Forsikringen er obligatorisk for leiebil over landegrensene.

Ansvarsforsikring (TPL)

Ansvarsforsikring for tredjepart er påbudt ved lov og inkludert i alle utleiepriser. Ansvarsforsikringen har ingen grense for hvor mye som dekkes per ulykke ved personskade eller død. Ansvarsforsikring dekker skade på eiendom på inntil 100 000 000,00 NOK per ulykke.  Ansvarsforsikringen dekker skade på føreren av leiebilen, passasjer og tredjeparter. Den dekker heller ikke leietakers eiendeler eller skade på hengere som festes til bilen, for eksempel campingvogn eller tilhenger.

>