Tryglogo

SKYDDA DEG MED VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Vi kan erbjuda deg försäkringsskydd som gör din resa tryggare när du hyr bil. Vi erbjuder ett antal försäkringar som sänker dina kostnader och ger dig extra hjälp om du drabbas av en olycka.

Sänk självrisken (CDI och TP)

En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre. I vissa fall upp till hela bilens värde. Med försäkringen Självriskreducering kollision (CDI) minskar självrisk till SEK 10.000.

Med försäkringen Självriskreducering stöld (TPI) minskar självrisk till SEK 10.000 om bilen stjäls eller vandaliseras.

För att försäkringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

Självriskreducering (SCDI och STP)

Självriskeliminering (SCI) är en tillvalsförsäkring som reducerar självrisken till kr 3.000 vid skada på hyrbilen. För att självriskreduceringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

Självriskeliminering (ZEP)

Självriskeliminering (ZEP) är en tillvalsförsäkring som reducerar självrisken till kr 0 vid skada på hyrbilen. För att självriskelimineringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas. Du måste köpa vagnskadeskydd och stöldskydd (CDWTP) för att kunna köpa det här skyddet. För att självriskreduceringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

Skydd för dig och dina passagerare

Olycksfalls- och Sjukvårdsförsäkringen (PAI) innehåller ett olycksfallsskydd. Försäkringen gäller vid trafikolycka och ger ersättning för bestående skador. Invaliditetsersättning är max 500 000 kronor för varje person. Dödsfallsersättning är kr 100.000 för varje person.

Dekk- og glasförsäkring (TWP)

Försäkringen täcker ersättning av fordonets däck och externa rutter (inkl. taklucka) vid skadar på grund av plötslig yttre påverkan. Vid teckning av glasförsäkring elimineras hyrestagarens självrisk från 5 000 kr til 0 kr. Du måste välja tillvalet CDWTP för att kunna köpa den här ytterligare försäkringsprodukten eller skyddet.

Vägassistansförsäkring (RAP)

Försäkringen täcker assistans vid däckbyte, tom tank, inlåsta nycklar m.m. Försäkringen täcker inte omfattar självförvållade situationer som att tanka fordonet med fel bränsle, och att den inte eliminerar hyrestagarens självrisk vid skada eller stöld oavsett vilken försäkring du valde vid upphämtningen. Tjänsten är obligatorisk vid bilhyror över landsgränser.

Ansvarsförsäkring (TPL)

Tredje parts ansvarsförsäkring är obligatorisk enligt lag och ingår i alla hyresavgifter. Ansvarsförsäkringen har en täckning på upp till 300 000 000 SEK vid olycka, personskada eller dödsfall och upp till 300 000 000 SEK vid skador på egendom. Täckningsbeloppen för tredje parts ansvarsförsäkring justeras varje år och gäller från och med den 1 januari. Ansvarsförsäkringen täcker inte skador på föraren av hyrfordonet, men tredje part och passagerare omfattas. Den täcker inte heller hyrestagarens egendom eller skador på ett ihopkopplat fordon som t.ex. en husvagn eller släpvagn.