Garanti- og kredittforsikring

Garantiforsikring

Garanti/sikkerhetsstillelse for oppfyllelse av kontrakter.  Vi hjelper deg med ditt Garantibehov.

 

 • Buofl § 12 og 47

 •  
 • Entreprenør- og byggherregarantier

 •  
 • Forskudd og Anbudsgarantier

 •  
 • Husleiegarantier

 •  
 • Reisegarantier

 •  
 • Løyvegarantier

 •  
 • Øvrige garantier

Kredittforsikring

Sikrer deg mot tap på kredittsalg.

Med Kredittforsikring er du sikret mot tap på fordringer og dårlige betalere ved salg på kreditt.

GARANTIFORSIKRING

Pareto Forsikringsmegling er eneste forsikringsmegler i Norge med spesialkompetanse på garantiforsikringsløsninger til Bygg- og anleggsbransjen. Pareto tilbyr alle former for garantier samt forsikringer i forbindelse med oppfyllelse av kontrakter, også overfor andre bransjer og selskaper. Vi tilbyr også garantier overfor kommunale og statlige etater.

I dagens marked finnes det flere garantileverandører som tilbyr garanti/garantiforsikring. Pareto Forsikringsmegling er uavhengig av alle banker og garantiforsikringsselskaper. Gjennom Pareto sitt nettverk har våre kunder tilgang til et bredere marked gjennom både norske og internasjonale garanti-selskaper som har minimum finansiell rating A.

Pareto Forsikringsmegling har som ambisjon å være den foretrukne uavhengige rådgiver på garantier. På vegne av våre kunder kjøper vi inn et årlig volum på mer enn 2 milliarder kroner i garanti- og forsikringspremie. Vi kjenner markedet og skreddersyr løsninger tilpasset din bedrift og behov.

Ønsker du å være sikret markedets beste betingelser samt få bistand til administrasjon rundt ditt garantibehov?


Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

System.Threading.Tasks.Task`1[Umbraco.Cms.Core.Strings.IHtmlEncodedString]

KREDITTFORSIKRING

Pareto Forsikringsmegling tilbyr kredittforsikring som sikrer din bedrift mot kommersiell og politisk kredittrisiko overfor dine kunder. Kredittforsikringen skreddersys etter din bedrifts størrelse og beskytter din bedrift dersom en kunde ikke er i stand til å betale sin kredittgjeld hos deg.

GARANTI OG KREDITTFORSIKRING

Trond Sæther

Trond Sæther

Leder Garanti- og Kredittforsikring