Gruppeprogram

BEST MULIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MEDLEMSGRUPPER

Det skal lønne seg å forhandle på vegne av mange! Pareto Forsikringsmegling sørger for at din medlemsgruppe får de best mulige forsikringsbetingelser gjennom kollektive avtaler, enten det er snakk om forbund/foreninger med privatpersoner eller eksempelvis en sammenslutning av bedrifter innenfor en bransje.

Pareto Forsikringsmegling har lang erfaring med å sikre våre kunder de beste vilkår og priser ved innkjøp av person- og skadeforsikringer. Vi har kompetansen som kreves for å  vurdere/  anbefale dekningsomfang og drifting av spesialiserte forsikringsprogrammer som for eksempel produkt- og advokatforsikring.

SKREDDERSYDD INNHOLD

Forsikringsavtaler for grupper gir ikke bare lavere forsikringspremier enn man kan oppnå enkeltvis, men også mulighet for å skreddersy innholdet i forsikringsproduktene til gruppens behov og ønsker. Gruppeavtalene kan gjelde for alle i gruppen, eller ha mulighet for individuell innmelding/utmelding.

Tilgang til gode forsikringsordninger oppfattes gjerne som en av de viktigste medlemsfordelene for de som er med i en organisasjon eller sammenslutning. Nye og forbedrede forsikrings-løsninger gir merverdi for eksisterende medlemmer og bidrar til å rekruttere nye. 

Pareto Forsikringsmegling bistår både med opprettelse av nye forsikringsprogrammer, og med å gjøre ordningene man har fra før mer attraktive ved å forhandle frem gunstigere pris og innhold.

AFFINITY

Jan Kristian Løbersli

Jan Kristian Løbersli

Leder Affinity