Oppnå redusert risiko og bedre kontroll

KREDITTFORSIKRING

KREDITTFORSIKRING FOR REDUSERT RISIKO

Pareto Forsikringsmegling tilbyr kredittforsikring som sikrer din bedrift mot kommersiell og  politisk kredittrisiko overfor dine kunder. Kredittforsikringen skreddersys etter din bedrifts størrelse og beskytter din bedrift dersom en kunde ikke er i stand til å betale sin kredittgjeld hos deg.

Fordeler med Kredittforsikring:

 • Sikret salg i åpen regning

 •  
 • Bedret driftsfinansiering og økt sikkerhet for bankengasjement

 •  
 • Profesjonell kredittstyring

 • Risikostyring og kontroll

 •  
 • Mersalg

Et samarbeid med Pareto Forsikringsmegling sikrer din bedrift en skreddersydd løsning tilpasset bedriftens behov. Pareto Forsikringsmegling er en uavhengig rådgiver/megler og samarbeider med de største Kredittforsikringsselskapene på verdensbasis. 

Har du spørsmål om kredittforsikring? Kontakt en av våre eksperter på Kredittforsikring

HVORDAN FUNGERER KREDITTFORSIKRING?

Kredittforsikring sikrer din bedrift dersom en kunde ikke er i stand til å betale sin kredittgjeld til ditt selskap. Gjelden kan være et resultat av kundens insolvens eller at de avtalte vilkår og betingelser ikke har blitt opprettholdt (f.eks. ved langvarig mislighold). 

Pareto Forsikringsmegling er uavhengig av alle kredittforsikringsselskaper og fremforhandler avtaler skreddersydd for din bedrift hos en av våre forsikringsleverandører. 

Dine kunders finansielle resultater og soliditet overvåkes kontinuerlig ved at det gis en kreditscore som reflekterer kundens «evne til å betale sine fakturaer».

Basert på denne kreditscoren vil hver av dine kunder bli tildelt en innvilget kredittgrense. Denne kredittgrensen er maksimalt anbefalt salg til nevnte kunde og utgangspunkt for det beløp som kan kreves fra forsikrings-selskapet dersom noe skulle gå galt. Kredittgrenser justeres kontinuerlig i tråd med tilgjengelig informasjon om dine kunder.

Hvordan påvirker en konkurs din omsetning og resultat?

Ca. 25% av alle insolvenser skyldes manglende betaling av bedriftens kundefordringer!

Dersom din bedrift har en normal fortjenestemargin på fem prosent og en av dine kunder misligholder gjeld på kr 100.000, må din bedrift ha et mersalg på kr 2.000.000 for å tjene inn tapt fortjeneste.

Pareto Forsikringsmegling er uavhengig av alle forsikringsselskap og skreddersyr løsninger for din bedrift.

ØNSKER DU Å MOTTA ET TILBUD PÅ KREDITTFORSIKRING?

FACTORING

Frigjør interne ressurser og reduser muligheten for tap på dine kunder. Bedre likviditet og profesjonell oppfølging.

Factoring er en administrativ og finansiell tjeneste med finansieringsgrad opptil 90% på kundefordringene og outsourcing av fordringsadministrasjonen.

Fordeler med Factoring

 • Bedre likviditet

 •  
 • Reduserte tap på fordringer

 •  
 • Trygghet

 •  
 • Frigjort kapasitet

 •  
 • Profesjonell oppfølging

 •  
 • Redusert behov for driftskreditt

Ved å overlate fakturaoppfølging av selskapets kunder til finansieringsforetaket oppnås større handlefrihet samt at selskapet får frigjort intern kapasitet. 

Ved eksportsalg øker muligheten for tap på fordringer. Dette kan sikres med Kredittforsikring og gir trygghet for sikker vekst i nye markeder.

Pareto Forsikringsmegling er uavhengig av alle forsikringsselskaper og skreddersyr løsninger for din bedrift.

FAKTURAKJØP

Ønsker du redusert risiko ved kredittsalg kan Fakturakjøp være en mulighet. Dette innebærer at du selger fakturaen til et finansieringsselskap før du sender denne til din kunde. Finansieringsselskapet overtar da all risiko med fakturaen og følger opp kunden/innbetaling.

Fakturakjøp er normalt en dyrere løsning enn tradisjonell Factoring, men du slipper da å tenke på om din kunde betaler for seg eller går konkurs før inndrivelse.