Personalforsikring og pensjonsforsikring

Forsikringsrådgivere med kompetanse du drar nytte av

PERSONALFORSIKRING

Når vi jobber med personalforsikringer, starter vi ofte med å lage en forsikringsstrategi. Dette innebærer en evaluering av dagens forsikrings-løsninger opp mot alternative løsninger. I disse prosessene gjennomfører vi et grundig analysearbeid, som resulterer i en rapport som vil være beslutningsgrunnlaget for deg som kunde.

Vi bistår våre kunder med:

 • Analyse av forskjellige leverandører

 • Hvilke risikoer skal dekkes?

 • Daglig drift

 • Informasjonsutveksling

 • Prosjekter – forsikringsstrategi knyttet til dekningsomfang for personforsikringer

 • Innkjøp og bytte av leverandør

 • Rådgivning til arbeidsgiver/arbeidstakere

 • Innkjøp

 • Brukervennlig IT-verktøy for både bedrift og ansatt

PENSJONSFORSIKRING

Det eksisterer i dag en rekke forskjellige pensjonsmodeller for privat og offentlig sektor:

 • Offentlig tjenestepensjon

 • Privat ytelsespensjon

 • OTP (både offentlig og privat)

 • Hybrid

 • Innskuddspensjon

Mange kunder har en kombinasjon av flere av de nevnte pensjonsordningene. Vi bistår dere med å finne frem i denne jungelen.

Vi bistår blant annet med:

 • Kostnadskontroll

 • Informasjon til ledelse

 • Ajourhold

 • Konsekvensutredninger ved bl.a. anbud, endring av avtaler, bytte av pensjonsordning, bytte av leverandør, bytte av arbeidsgiverorganisasjon

 • Budsjett

 • Informasjon til ansatte/styringsgruppe

 • Livrenter (ekstra tilleggspensjon med og uten risikodekninger)

FORSIKRINGSRÅDGIVERE MED SOLID ERFARING

Personal- og pensjonsavdelingen i Pareto Forsikringsmegling har forsikringsrådgivere med lang fartstid i bransjen og meget høy faglig kompetanse. Vi arbeider med kollektive personal- og pensjonsforsikringer sammen med våre kunder og deres ansatte. 

Vi har i de siste årene videreutviklet og modernisert vårt tjenestespekter. Våre viktigste konkurransefortrinn er kompetanse, behovstilpasset tjenestespekter, spesialkompetanse innen risikostyring og meget gode systemer for administrasjon og informasjon om forsikringene. 

Blant produktene vi arbeider mye med er behandlingsforsikring, yrkessykdom/-skade, ulykkesforsikring, gruppeliv og alle typer pensjonsforsikringer. Målet er å «sy» disse sammen til en optimal pakke som harmonerer med personalpolitikken hos kunden.

Liv og pensjon

Cato Eriksen

Cato Eriksen

Leder Liv og Pensjon

Marianne Brauten

Marianne Brauten

Porteføljeforvalter

Ragnhild Steensgaard

Ragnhild Steensgaard

Porteføljeforvalter

Lauren McCall

Lauren McCall

Porteføljeforvalter

Gorm Krade

Gorm Krade

Porteføljeforvalter

Iselin Kongsvik

Iselin Kongsvik

Porteføljeforvalter