Vi håndterer risiko med skadeforebygging

RISIKOHÅNDTERING

En pådriver for skadeforebyggende arbeid

Forsikringsselskapene vektlegger i økende grad skadehistorikk og relevant dokumentasjon ved fastsettelse av forsikringspremie.

Pareto Forsikringsmegling har alltid hatt fokus på virksomhetens kontinuerlige skadeforebyggende arbeid. Vår oppgave har vært å være en pådriver overfor våre kunder og dokumentere dette arbeidet overfor forsikringsselskapene. 

Vi har mange eksempler på de forsikringsøkonomiske effektene av dette arbeidet og hvordan vi har påvirket premiefastsettelsen, unngått premieøkninger eller beholdt lave egenandeler. Vår erfaring er at skadeforebyggende tiltak riktig implementert i organisasjonen er svært lønnsomt både med hensyn til kostnader knyttet til forsikring og de interne merutgiftene som følger skadene (tidstap, administrasjon, økte personalutgifter, forsinkelser eller stans i drift eller produksjon, dårlige skadeoppgjør og avkortning).

Skadeforebyggende rådgivningstjenester

Pareto Forsikringsmegling tilbyr et bredt utvalg skadeforebyggende rådgivningstjenester, i tillegg til at vi gjennomfører kurs og opplæring etter behov. Våre viktigste skadeforebyggende rådgivningsprodukter er:

 

  • Risikovurdering

  •  
  • Analyse

  •  
  • Skadevernsrapport

  •  
  • Trafikk i fokus

  •  
  • Sykefraværsarbeid

RISK MANAGEMENT

Lars G. Wessel Johnsen

Lars G. Wessel Johnsen

Fagdirektør Risk Management