Risikoanalyse og skadeforsikring for din bedrift

VI ANALYSERER OG AVDEKKER RISIKO

Pareto Forsikringsmegling sørger for at din bedrift etablerer et riktig beskyttelsesnivå.

Risiko- og sårbarhetsanalyse er et nyttig verktøy som avdekker risikoområder din bedrift bør ha et bevisst forhold til. Vi har solid kompetanse innen risikoanalyse og skadeforsikring for all landbasert virksomhet, og ivaretar alle dine interesser i forsikringsmarkedet.

Din bedrift vil få tilgang til nyttige systemer som gir oversikt og kontroll på forsikringsområdet. Har din bedrift et stort antall objekter og en viss skadehyppighet har vi systemer og kompetanse som kan bidra til å snu en negativ utvikling.

VI ANBEFALER FORSIKRING 

Pareto Forsikringsmegling sørger for at din bedrift etablerer et riktig beskyttelsesnivå. 

Skadeforsikring er et verktøy for å sikre bedriftens verdier. Målet er alltid et optimalt forsikringsprogram. Risiko bedriften kan ta selv skal ikke forsikres. Forsikringsproduktene skal avlaste risiko bedriften ikke kan ta selv. Produktene dekker direkte og indirekte økonomisk tap som følge av skader på personer og eiendeler. Krav på økonomisk erstatning etter en skade kan komme fra ansatte, eiere, publikum og andre, i form av rettslig krav om skadeerstatning.

Din bedrift kan også bli utsatt for kriminalitet og hacking.

JURIDISK BISTAND

Pareto Forsikringsmegling bistår kunder i skadesaker hvor det oppstår uenighet mellom din bedrift og forsikringsselskapet.

Vi har lang erfaring på dette området, og trer inn i en skadesak på vegne av vår kunde, når behovet oppstår. Ved behov for juridisk bistand har vi en samarbeidsavtale med Advokatfirma Kogstad &Lunde.

SKADEFOREBYGGENDE RÅDGIVNINGSTJENESTER

Pareto Forsikringsmegling tilbyr et bredt utvalg av skadeforebyggende rådgivningstjenester, i tillegg til at vi gjennomfører kurs og opplæring etter behov.

Våre viktigste skadeforebyggende rådgivningsprodukter er:

  • Risikovurdering

  •  
  • Skadevernsrapport

  •  
  • Sykefraværsarbeid

  • Analyse

  •  
  • Trafikk i fokus

SKADEFORSIKRING

Vegard M. Finsæther

Vegard M. Finsæther

Administrerende direktør

Henrik Saastad-Treider

Henrik Saastad-Treider

Megler

Anne Marit Vikør

Anne Marit Vikør

Porteføljeforvalter

Wenche Høsøien

Wenche Høsøien

Porteføljeforvalter

Lena Stenstrøm

Lena Stenstrøm

Porteføljeforvalter

Even Senander

Even Senander

Porteføljeforvalter