Kontroll, oversikt og lett tilgjengelig informasjon for våre kunder!

IT-LØSNINGER I PARETO FORSIKRINGSMEGLING

Pareto Forsikringsmegling kan tilby sine kunder IT-baserte løsninger innenfor følgende områder:

 • Bedriftsportal for administrasjon og drift av forsikringsprogrammet
 • Ansattportal 

Nedenfor følger en kort presentasjon av våre IT-løsninger. Vi vil, dersom det er ønskelig, gi dere tilgang til ”demoversjoner” av bedrifts- og ansattportal. IT-løsningene vi har utviklet, vil bli vedlikeholdt av kundeteamet til kunden.

KORT OM BEDRIFTSPORTALEN

Vi har utarbeidet en elektronisk forsikringsperm. Her vil dere få en oversikt over alle forsikringsavtalene med tilhørende juridiske dokumenter samt finne annen informasjon om avtalene.

Tilgang til den elektroniske forsikringspermen er styrt av brukernavn og passord. Som bruker vil dere motta egne e-poster fra no-reply@netport.no hvor internettadresse, brukernavn og passord fremkommer. Kunden bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til de ulike forsikringsdekningene og tilgangsnivåer. 

Portalen er bygd opp som et ”bibliotek”, der kunden i stor grad kan påvirke hvilke temaer og innhold portalen skal ha. I bildet som er vist lenger ned, vil dere kunne velge hvilke faner som skal ligge på venstre side.

Litt om bruk

Etter pålogging må du akseptere betingelsene for bruk av «permen» for å komme videre. Kryss av og trykk på ”Bekreft” etter at du har lest betingelsene. Menyvalget finnes som nevnt til venstre i bildet. Under ”Avtaleoversikt” finner du forsikringsavtalene med tilhørende dokumenter.

Kundeportalen  fungerer, ut fra tilbakemeldinger fra kundene, meget bra: ”Når vi fikk portalen fikk vi full oversikt over våre forsikringer” er utsagn vi ofte hører.

På neste side har vi tatt ut noen bilder fra våre IT-løsninger, men for en helhetlig vurdering så viser vi til våre demonstrasjonsversjoner. Inngangen til våre IT-løsninger er via vår hjemmeside, www.pareto.no, deretter velger man Pareto Forsikringsmegling AS. Det er felles pålogging for bedriftsportalen og ansattportalen.

Tilgangsmessig kan den bygges opp på samme måte som konsernet, slik at tilgangsnivåene følger samme hierarki.

Bedriftsportalen erstatter de «tradisjonelle forsikringspermene». Forsikringsansvarlig vil finne all nødvendig informasjon om forsikringsavtalene, regnskap og økonomi, premieoversikter og øvrige sentrale dokumenter knyttet til forsikringsprogrammet. 

Illustrasjonene viser skjermbilder i forbindelse med premieoversikter og de ulike forsikringsavtalene både pr. kontraktsnivå, totaloversikter og nyttige skjema/vilkår m.m.

KORT OM VÅR ANSATTPORTAL

Vi vil også kort introdusere vår ansattportal, som er en informasjonsportal for ansatte.

 

Her vil de ansatte kunne

 • logge på for å få relevant informasjon

 •  
 • ha muligheter for tilgang til egen presentasjon/video av forsikringsprogrammet for både nyansatt og «gamle ansatte» som trenger en oppfrisking

 •  
 • beregne eksakt hvilke erstatninger en får ved forskjellige skadesituasjoner

 •  
 • stille spørsmål via web’en og få svar fra Pareto Forsikringsmegling

 •  
 • kalkulere alderspensjonen med forskjellige parametervalg

 •  
 • sjekke fripoliser fra tidligere medlemskap i ytelsespensjon via link

 •  
 • sjekke folketrygden via link til NAV

 •  
 • ha mulighet for å kjøpe private dekninger til meget fordelaktige priser, ofte 40-50% lavere pris enn i privatmarkedet.

De ansatte får synliggjort sine personalgoder på et individuelt nivå. 

Fordelen med Ansattportalen er blant annet at man synliggjør den økonomiske verdien av personalgodene/forsikringspakken. I tillegg vil den gi en positiv effekt ved at mange spørsmål vil kunne gå via portalen, i stedet for at en belaster personalavdelingen.

Eks på dekninger ved død

Portalen inneholder også skriftlig informasjon om folketrygden, bedriftens forsikringer og hvilke andre muligheter som finnes.

Tilbakemeldinger vi har fått fra våre kunder og brukere er svært positive. Portalen er lett å navigere i, og den gir den informasjonen de fleste ansatte ønsker – nemlig eksakte forsikringssummer for hver enkelt. Vår løsning kan også tilpasses kundens spesifikke behov med hensyn til linker m.m. slik at løsningen kan fremstå som inngangsporten til alt som har med pensjons- og personalforsikringer å gjøre.

Ansattportalen er leverandørnøytral slik at om bedriften ønsker å bytte forsikringsselskap, er dette ukomplisert i forhold til drift, vedlikehold og oppetid for løsningen.